ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

映画評

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -映画評-, *映画評*
Japanese-English: EDICT Dictionary
映画評[えいがひょう, eigahyou] (n) film critique [Add to Longdo]
映画評論家[えいがひょうろんか, eigahyouronka] (n) film (movie) critic [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a film critic.[JA] 映画評論家でした。 Inglourious Basterds (2009)
Zombie movie scale, it was, like, a four, tops.[JA] ゾンビ映画評価だと4点だ Things You Can't Outrun (2014)
You know, I read this article by a film critic once, who said if he could have one wish, it would be to watch his favorite movie again for the first time.[JA] 映画評論家の記事を1度読んだんだ 彼には1つ願いがあると言ってた それは 大好きな映画を 初めて 改めて見る事なんだ Muse of Fire (2012)
For instance, instead of the same old movie reviews, how about a Chicano who only reviews Westerns?[JA] 例えば ありきたりの映画評ではなくー 西部劇専門のチカノ出演では? Someone's Watching Me! (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top