ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

明るさ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -明るさ-, *明るさ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
明るさ[あかるさ, akarusa] (n) brightness; luminance; cheerfulness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What is the correct aperture in this light?この明るさで絞りはどのくらいですか。
There wasn't anything like enough light to read by.とても読書できる明るさではなかった。
We danced in the subdued lighting.我々は明るさを抑えた照明の中でダンスをした。
The brightness of her smile always makes me feel better.彼女の笑顔の明るさがいつも私の気分をよくしてくれる。
There is enough light to read by.物を読めるだけの明るさだ。
The lighting was set up to have the intensity controlled by one knob so you could produce the brightness as you want.照明はツマミ一つで光量を変えられるようになっていて好きな明るさを演出出来るようになっている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
明るさ[あかるさ, akarusa] brightness, luminance [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top