ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

早春时节 在一株葱茏的冷杉旁

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -早春时节 在一株葱茏的冷杉旁-, *早春时节 在一株葱茏的冷杉旁*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Early in the spring, By a fir-tree all green,[CN] 早春时节 在一株葱茏的冷杉旁 Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

早春时节 一株 葱茏 冷杉

 


  

 
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
葱茏
 • (cōng lóng, ㄘㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ) verdant and lush [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (かたわら) (adj-no,n-adv,n-t) (1) (See 傍らに) side; edge; beside; besides; nearby; (n-adv) (2) while (doing); (P) [EDICT]
 • (つくり) (n) (See 偏) right half of a character when the left half is its radical; (P) [EDICT]
 • (かたがた) (adv,conj) incidentally; at the same time [EDICT]
 • (páng, ㄆㄤˊ) beside; one side; other; side; self; the right-hand side of split Chinese character, often the phonetic [CE-DICT-Simplified]
 • (páng, ㄆㄤˊ) beside; one side; other; side; self; the right-hand side of split Chinese character, often the phonetic [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top