ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

既然你这么想知道 她去海德堡旁听课程 不会回来了

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -既然你这么想知道 她去海德堡旁听课程 不会回来了-, *既然你这么想知道 她去海德堡旁听课程 不会回来了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, Fritz, look.[CN] 既然你这么想知道 她去海德堡旁听课程 不会回来了 Einstein: Chapter Two (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

既然 这么 知道 海德堡 旁听 课程 不会 回来

 


  

 
既然
 • (jì rán, ㄐㄧˋ ㄖㄢˊ) since; as; this being the case [CE-DICT-Simplified]
 • (jì rán, ㄐㄧˋ ㄖㄢˊ) since; as; this being the case [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
这么
 • (zhè me, ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙) so much; this much; how much?; this way; like this [CE-DICT-Simplified]
 • (そう) (n) (1) conception; idea; thought; (2) {Buddh} (See 五蘊) samjna (perception); (P) [EDICT]
 • (xiǎng, ㄒㄧㄤˇ) to think; to believe; to suppose; to wish; to want; to miss [CE-DICT-Simplified]
 • (xiǎng, ㄒㄧㄤˇ) to think; to believe; to suppose; to wish; to want; to miss [CE-DICT-Traditional]
知道
 • (zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙) know; be aware of [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙) know; be aware of [CE-DICT-Traditional]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT-Traditional]
 • (qù, ㄑㄩˋ) to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua [CE-DICT-Simplified]
 • (qù, ㄑㄩˋ) to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua [CE-DICT-Traditional]
海德堡
 • (Hǎi dé bǎo, ㄏㄞˇ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ) Heidelberg [CE-DICT-Simplified]
 • (Hǎi dé bǎo, ㄏㄞˇ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ) Heidelberg [CE-DICT-Traditional]
旁听
 • (páng tīng, ㄆㄤˊ ㄊㄧㄥ) to visit (a meeting, class, trial etc) [CE-DICT-Simplified]
课程
 • (kè chéng, ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ) course; class [CE-DICT-Simplified]
不会
 • (bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ) improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to [CE-DICT-Simplified]
回来
 • (huí lai, ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙) return; come back [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top