ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

无耻!

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -无耻!-, *无耻!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How shameful![CN] 无耻! Kidnapping, Caucasian Style (1967)
Scumbag![CN] 无耻! Mr. Nice Guy (1997)
- Shameless![CN] - 无耻! Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
You dirty swine![CN] 王八无耻! Sandra (1965)
This was really important![CN] 下流! 无耻! 混蛋! Crusher Joe: The Movie (1983)
If you do, you are even more odious, more infamous![CN] 如果你知道 那你就更讨厌 更无耻! The Cousin (1974)
-What an assurance![CN] -真厚颜无耻! Happy End (1967)
That is outrageous![CN] 真无耻! Shot Through the Heart (1998)
Yοu crazy.[CN] 你无耻! The Wedding Banquet (1993)
Shameless![CN] 无耻! Check to the Queen (1969)
Prick![CN] 无耻! Education of the Baroness (1977)
They're rather full of themselves, I have to say.[CN] 以为他们是谁? 厚颜无耻! The Bad Sleep Well (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top