ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

无耻

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -无耻-, *无耻*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无耻[wú chǐ, ˊ ㄔˇ, / ] without any sense of shame; unembarrassed; shameless, #9,810 [Add to Longdo]
荒淫无耻[huāng yín wú chǐ, ㄏㄨㄤ ㄧㄣˊ ˊ ㄔˇ, / ] shameless, #122,748 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This impudent...[CN] 这个无耻, In Bloom (2013)
Cheeky.[CN] 无耻 Home (2013)
You, dirty double-crosser![CN] 你个卑鄙无耻的下三滥! Lego Batman: The Movie - DC Super Heroes Unite (2013)
You Jezebel.[CN] 你无耻放荡的女人。 Words and Pictures (2013)
You oughta be ashamed of yourself.[CN] 你太无耻了。 A Madea Christmas (2013)
You are shameless, indecent.[CN] 你很无耻,下流。 In Bloom (2013)
Damn your impudence, you obsequious little turd![CN] 哎呀你的厚颜无耻 低三下四的小TURD! A Field in England (2013)
You're a filthafising thief, that's what you are.[CN] 你就是个无耻的小偷 你就是个小偷 你觉得你可以从我这儿偷走东西 Dom Hemingway (2013)
Your outrageous pillage has greatly aggravated his dropsy.[CN] 你无耻的掠夺 大大加重了水肿 A Field in England (2013)
You freak![CN] 你这下流无耻的家伙! Miracle in Cell No. 7 (2013)
Aab yon¡¯ra all ahawalaaa aaonbh to propoan to bar![CN] 还厚颜无耻的跟她求婚呢 Aab yon'ra all ahawalaaa aaonbh to propoan to bar! Badges of Fury (2013)
Shame on all of you.[CN] 你们真无耻 The Closet Reconfiguration (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top