ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

旗色

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -旗色-, *旗色*
Japanese-English: EDICT Dictionary
旗色[はたいろ, hatairo] (n) (1) situation; outlook; (2) one's allegiance; affiliation; position; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The odds are against me, so I think I'll quit now.旗色が悪いからこの辺でやめよう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm counting on you, red, white and blue.[CN] 全靠你了,国旗色 Air Force One (1997)
Aside from the red and blue costume.[JA] 星条旗色の衣装は別として Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
Because nothing, not your army, not your red, white and blue attack dog, can save YOU.[JA] 軍も星条旗色の手先も 貴様も守れない Iron Man 3 (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
旗色[はたいろ, hatairo] Kriegslage, Situation, Aussicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top