ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新不伦瑞克

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新不伦瑞克-, *新不伦瑞克*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新不伦瑞克[Xīn bù lún ruì kè, ㄒㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄖㄨㄟˋ ㄎㄜˋ, / ] New Brunswick province, Canada [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You should not have failed to lose that darts tourney in New Brunswick,[CN] 你不该在新不伦瑞克输了飞镖比赛 Without a Paddle: Nature's Calling (2009)
Met him six years ago. He threatened me at the New Brunswick courthouse.[CN] 六年前就见过他了 他在新不伦瑞克的法院大楼威胁过我 Find Me Guilty (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

新不伦瑞克

 


  

 
新不伦瑞克
  • (Xīn bù lún ruì kè, ㄒㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄖㄨㄟˋ ㄎㄜˋ) New Brunswick province, Canada [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top