ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

断裂带

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -断裂带-, *断裂带*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断裂带[duàn liè dài, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, / ] fault zone (geol.) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That points to a great fault line running through all Christianity.[CN] 这是所有基督教都必须 面对的巨大的断裂带 Orthodoxy: From Empire to Empire (2009)
On the fault line?[CN] 断裂带 Gasland Part II (2013)
Fracking the fault line in L.A. sounded more like a Hollywood plotline than reality.[CN] 断裂带s? Gasland Part II (2013)
The ice, should I ask you how fragile is it?[CN] 我想知道那些冰有多脆 他不在断裂带 The Thing (2011)
Wilkins Ice Shelf and then it's not far then to the ice front, here, where it's collapsing.[CN] 威尔金斯冰架,那就离冰缘 不远了,也就是断裂带 On Thin Ice (2011)
I'm risking a rift just by coming here.[CN] 我时间不多 我是穿过时空断裂带冒险赶来的 Chapter Five 'Hiros' (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top