Search result for

斩颜良,诛文丑,过五关

(1 entries)
(0.1978 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -斩颜良,诛文丑,过五关-, *斩颜良,诛文丑,过五关*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Executing Yan Liang; Killing Wen Chou; Passing 5 gates...[CN] 斩颜良,诛文丑,过五关 Iceman (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

斩颜良 (zhǎn yán liáng) (zhū)文丑 (wén chǒu)过五关 (guò wǔ guān)

 


  

 
  • (zhū, ㄓㄨ) to execute; to put to death; to condemn; to punish [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top