ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

斗牛

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -斗牛-, *斗牛*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斗牛[dòu niú, ㄉㄡˋ ㄋㄧㄡˊ, / ] bullfighting; (astr.) Big Dipper and Altair, #25,343 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or go to a bullring and hear of manolete.[CN] 或是去斗牛场,听听玛诺莱特的事迹 A Game of Pool (1961)
In real corridas, are the bulls bigger?[CN] 真的斗牛 公牛更大? The Night Heaven Fell (1958)
Where's toreador? He beg off?[CN] 斗牛士呢 想求饶 Rebel Without a Cause (1955)
It's been years since I kissed a bullfighter.[CN] 我有好几年没亲吻斗牛士了 For Whom the Bell Tolls (1943)
Did I spend 9 years with matadors not to learn about fear and safety?[CN] 我浪费九年时光和这世上最差的斗牛士 难道还不知道害怕跟安全吗? For Whom the Bell Tolls (1943)
He wanted to be known as a bullfighter and went much with them and Gypsies.[CN] 他想让大家知道他就像一个斗牛士 和吉普赛人与斗牛士在一起 For Whom the Bell Tolls (1943)
Drunkards yelled, as if at a bullfight,[CN] 醉汉们大叫,就像在斗牛 For Whom the Bell Tolls (1943)
Look at the bullfighter. He's crying.[CN] 看看那位斗牛士,他在哭了 For Whom the Bell Tolls (1943)
What're you waiting on, toreador? I thought you wanted a little action.[CN] 你在等什么 斗牛士 你不是想动手吗 Rebel Without a Cause (1955)
Hey, toreador.[CN] 嘿 斗牛 Rebel Without a Cause (1955)
I burst with a Spanish pride.[CN] 我心迸发出斗牛士般的骄傲 Pocketful of Miracles (1961)
I don't like your comparison of the flag of France to a bullfighter's cape.[CN] 我不喜欢你把法国国旗比作斗牛士的斗篷 Paths of Glory (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top