ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

整理整頓

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -整理整頓-, *整理整頓*
Japanese-English: EDICT Dictionary
整理整頓[せいりせいとん, seiriseiton] (n,vs) keeping things tidy and in order [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It was ordered that the classroom be put in order.教室を整理整頓するようにと命じられた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, I rearranged.[JA] おっと 整理整頓したんです Pilot (2012)
"after her children are asleep to rummage in their minds[JA] "寝入った子供たちの 心を整理整頓します" The Boys Are Back (2009)
There may have been a Swiffer involved.[JA] ランドリーの 整理整頓 拭き掃除も あったかな... Cede Your Soul (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top