ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

整った

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -整った-, *整った*
Japanese-English: EDICT Dictionary
整った[ととのった, totonotta] (adj-f) well-ordered; in good order; well-featured; well-regulated; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm told it's been arranged for you to go before the council. Yes.[JA] 貴方の枢密院への出席の準備は整った 北にいる王の下へ軍を送る投票に 勝つには 300 (2006)
-Everything ready for our guests?[JA] - 準備は全て整ったか? Babel One (2005)
Sir, that THING at the Intermouse... ..seems like it's done.[JA] はい 例の件ですが ネズミ警察で準備が整ったようなんです Cat City (1986)
Everything is ready.[JA] 準備は全て整った Hannibal Rising (2007)
I've arrived on Vulcan hopeful that the High Command is finally ready... to conduct joint missions with Starfleet.[JA] 我々はヴァルカン星に到着した 最高司令部が艦隊との共同任務の 準備が整ったことを望む The Forge (2004)
The stage is set, the night moist with apprehension.[JA] 準備は整った 不安感でジメジメした夜 Rango (2011)
It's all set.[JA] 手順は整った Day 7: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2009)
-Looks like they got you all set up.[JA] 準備は整った Negro Y Azul (2009)
Let me know as soon as the tank's ready.[JA] タンクの準備が整ったら すぐに知らせろ The Plateau (2010)
Then we're ready.[JA] 準備が整った Talk to the Hand (2011)
The stage is set. The princess prepares to take her own life.[JA] 舞台は整った 姫は自らの命を絶とうとする Rango (2011)
Everything's set.[JA] 全て整った These Are the Voyages... (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top