ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

敢為

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -敢為-, *敢為*
Japanese-English: EDICT Dictionary
敢為[かんい, kan'i] (n) daring [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- so I am hiding from the ped surgeon. - Mature.[CN] 醫生盛氣凌人 敢做敢為 勢不可擋 I Will Follow You Into the Dark (2009)
I'll vouch for every person here, even for you![CN] 我敢為 Antibodies (2005)
If you dare to be angry about Isabel... you're a hypocrite.[CN] 要是你膽敢為伊莎貝爾動怒... 那你就是個偽君子 Redemption (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

 


  

 
  • (gǎn, ㄍㄢˇ) dare [CE-DICT-Simplified]
  • (gǎn, ㄍㄢˇ) dare [CE-DICT-Traditional]
  • (す) (vs-c) (uk) (See 為る・1) to do (literary form of suru) [EDICT]
  • (ため) (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) [EDICT]
  • (wéi, ㄨㄟˊ) as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do [CE-DICT-Traditional]
  • (wèi, ㄨㄟˋ) because of; for; to [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top