ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

救急

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -救急-, *救急*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
救急[きゅうきゅう, kyuukyuu] (n) ฉุกเฉิน (ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน)
救急[きゅうきゅうしゃ, kyuukyuusha] (n) รถพยาบาล รถฉุกเฉิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
救急[きゅうきゅう, kyuukyuu] (n,adj-no) first-aid; emergency (aid); (P) [Add to Longdo]
救急シート[きゅうきゅうシート, kyuukyuu shi-to] (n) emergency blanket [Add to Longdo]
救急ヘリコプター[きゅうきゅうヘリコプター, kyuukyuu herikoputa-] (n) ambulance helicopter [Add to Longdo]
救急医療[きゅうきゅういりょう, kyuukyuuiryou] (n) emergency medicine; (P) [Add to Longdo]
救急患者[きゅうきゅうかんじゃ, kyuukyuukanja] (n) emergency patient; emergency case [Add to Longdo]
救急救命士[きゅうきゅうきゅうめいし, kyuukyuukyuumeishi] (n) paramedic; emergency medical technician [Add to Longdo]
救急[きゅうきゅうしゃ, kyuukyuusha] (n) ambulance; (P) [Add to Longdo]
救急隊員[きゅうきゅうたいいん, kyuukyuutaiin] (n) (See 救急救命士) rescue worker; emergency rescue team member [Add to Longdo]
救急[きゅうきゅうばこ, kyuukyuubako] (n) first-aid kit; (P) [Add to Longdo]
救急搬送[きゅうきゅうはんそう, kyuukyuuhansou] (n) emergency (medical) transport [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The ambulance went out of control and came close to running over a pedestrian.ハンドルがきかなくなった救急車が、危うく歩行者をひきそうになった。
When you are driving, you should make way for ambulances.運転中は救急車には道を譲らなければいけない。
The ambulance broke down in the middle of the busy avenue.救急車がにぎやかな大通りの真ん中で故障した。
Do you need an ambulance?救急車が必要ですか。
The ambulances carried the injured to the nearest hospital.救急車はけが人を最寄りの病院に運んだ。
Call on ambulance.救急車を呼んで!
Please send an ambulance.救急車を呼んでください。
Call an ambulance.救急車を呼んでくれ。
Where should I go to be admitted into the emergency room?救急診察を受けるにはどこへ行けばいいですか。
Medical help arrives promptly after an accident.事故があるとすぐに救急医療隊が到着する。
An ambulance arrived immediately.時を移さず救急車がやってきた。
The ambulance broke down in the middle of the avenue.通りの真ん中で救急車が故障した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Andy, send an ambulance and tac teams to the area now.[JA] アンディ、救急車を送る 今すぐエリアにタックのチームがあります。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
I need an ambulance here immediately.[JA] すぐにここに救急車が必要です。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
- Call 911. Call them![JA] - 救急車を呼んでくれ! The Man in the Basement (2017)
-Take this. It's a couple of thousands. -Thanks, Jimmy.[CN] ─先拿去救急,有几千块钱 ─谢了,吉米 Goodfellas (1990)
Please help me, it's an emergency![CN] 帮帮忙 救急用的 A Chinese Ghost Story III (1991)
"Last Aid"![CN] 救急散! Once Upon a Time in China (1991)
Because the paramedics came, and there was nothing you could do about it.[JA] 救急車が来て 結局何もなかったからだ The Man in the Basement (2017)
Rescue divers are expert lifesavers, Sir![CN] 是因为潜水员救急扶危 是拯救生命的专家 Umizaru (2004)
I'll call the ambulance.[JA] 救急車を呼ぶわ Resident Evil: Vendetta (2017)
Y-You need to send an ambulance out to the estate.[JA] Y -あなたは 不動産に救急車を出す。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
I thought we were friends?[CN] 总之江湖救急,你帮我,我会记住的! Shanghai Blues (1984)
Tower to all emergency vehicles, runway is niner.[CN] 控制塔呼叫所有救急汽车 前往九号跑道 Airplane! (1980)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
救急[きゅうきゅう, kyuukyuu] erste_Hilfe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top