ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

政治体制

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -政治体制-, *政治体制*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政治体制[zhèng zhì tǐ zhì, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄊㄧˇ ㄓˋ, / ] form of government [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
政治体制[せいじたいせい, seijitaisei] (n) political system [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Communism was the political system in the Union of Soviet Socialist Republics, but that stopped in 1993.共産主義はソビエト社会主義共和国の政治体制だったが、1993年に崩壊した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whenever you get into a situation where anybody's got unwanted influence, it has the potential to be deeply distorting.[CN] 当所有人的权力大于应有时 情况就可能被搅乱 这(权力失控)正在腐化政治体制 Why We Fight (2005)
People are victims of ideology.[CN] 都是政治体制吃人 Wunderkinder (2011)
Five. Reject the political system.[CN] 第五,反对当前的政治体制 Zeitgeist: Addendum (2008)
Because the natural inertia in a political system, if you will[CN] 因为政治体制具有自然的惯性 I.O.U.S.A. (2008)
In order to legitimize the presence of Mussolini and Hitler the political establishment places them within coalition governments.[CN] 为了正当化墨索里尼和希特勒的存在, 政治体制将他们置入联合政府中。  ()
"Condemning the imperialistic aggression[JA] "合衆国の劣後した政治体制並びに Rescue Dawn (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top