ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

政治

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -政治-, *政治*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政治[zhèng zhì, ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] politics; political, #708 [Add to Longdo]
政治[zhèng zhì jiā, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄐㄧㄚ, ] statesman; politician, #13,713 [Add to Longdo]
政治[zhèng zhì jú, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄐㄩˊ, ] politburo, #15,081 [Add to Longdo]
民主政治[mín zhǔ zhèng zhì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] democracy; democratic, #18,306 [Add to Longdo]
政治[zhèng zhì bù, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄅㄨˋ, ] political division; cadre department, #20,851 [Add to Longdo]
政治委员[zhèng zhì wěi yuán, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] political commissar (during Russian and Chinese communist revolutions), #27,288 [Add to Longdo]
政治经济学[zhèng zhì jīng jì xué, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] political economy, #29,374 [Add to Longdo]
政治[zǒng zhèng zhì bù, ㄗㄨㄥˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄅㄨˋ, / ] (military) General Political Department, #31,314 [Add to Longdo]
政治[zhèng zhì xìng, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ, ] political, #35,878 [Add to Longdo]
政治[zhèng zhì fàn, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄈㄢˋ, ] political prisoner, #56,422 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
政治[せいじ, seiji] (n) รัฐบาล, การเมือง
政治[せいじがく, seijigaku] (n) รัฐศาสตร์
政治[せいじか, seijika] (n) นักการเมือง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
政治改革[せいじかいかく, seijikaikaku] (n ) การปฏิรูปการเมือง
政治倫理[せいじりんり, seijirinri] จริยธรรมทางการเมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
政治[せいじ, seiji] (n) politics; government; (P) [Add to Longdo]
政治の腐敗を嘆く[せいじのふはいをなげく, seijinofuhaiwonageku] (exp,v5k) to deplore the corruption of politics [Add to Longdo]
政治キャリア[せいじキャリア, seiji kyaria] (n) political career [Add to Longdo]
政治グループ[せいじグループ, seiji guru-pu] (n) political group [Add to Longdo]
政治システム[せいじシステム, seiji shisutemu] (n) political system [Add to Longdo]
政治パーティー[せいじパーティー, seiji pa-tei-] (n) political fundraiser [Add to Longdo]
政治プロセス[せいじプロセス, seiji purosesu] (n) political process [Add to Longdo]
政治意志[せいじいし, seijiishi] (n) political will [Add to Longdo]
政治意識[せいじいしき, seijiishiki] (n) political awareness [Add to Longdo]
政治運動[せいじうんどう, seijiundou] (n) political campaign [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Anybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.2桁のIQがある人間なら誰でも、この選択が政治的に偏ったものだって分かってるよ。
B. Franklin was an American statesman and inventor.B.フランクリンはアメリカの政治家であり発明家であった。
A politician like that gets my goat.ああいう政治家を見るといらいらする。
Are you interested in politics?あなたは政治に興味がありますか。
What that politician said is not at all true.あの政治家が言うことはまるで真実ではない。
That politician won't meet you unless you grease his palm.あの政治家に会うつもりなら、袖の下を使わない限り駄目だね。
The politician is as slippery as an eel!あの政治家のらりくらりしよってからに。
That politician has come down in the world since the so-called "Recruit scandal" was publicized.あの政治家はいわゆるリクルート・スキャンダルが発覚して以来落ち目になってしまった。
That politician is an old fox.あの政治家は悪賢い。
That politician is by no means honest.あの政治家は決して誠実ではない。
The politician receives on Wednesdays.あの政治家は水曜日が面会日だ。
That politician is well versed in internal and external conditions.あの政治家は内外の事情に精通している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whatever your political convictions are, but to wish defeat for one's country id treason![JA] 政治的信条が どんなものであれ 祖国の敗戦を願うなんて 国家反逆罪だぞ Tikhiy Don II (1958)
He is now one of the foremost figures... in the diplomatic political world in the great city of London.[CN] 在民主政治的世界里 在伦敦 他已成为 一名举重轻重的人物 The 39 Steps (1935)
The first recipient, an officer's widow, herself killed a commissar famous for his cruelty.[JA] 今表彰した女性は 将校の未亡人で 残酷な赤軍政治委員を 自ら射殺したのです Tikhiy Don (1957)
Let the State Duma decide the destiny of the country.[JA] 軍は政治に関わってはならぬ Tikhiy Don II (1958)
- Yes.[JA] 軍の政治部と一緒に来た Tikhiy Don II (1958)
- I never think you should judge any country by its politics.[CN] 我认为你不该通过政治来判断任何国家 The Lady Vanishes (1938)
Then what are you?[JA] 将校の格好じゃないな 政治思想の外交員か? Tikhiy Don II (1958)
- Yes.[JA] 軍の政治部と一緒に来た Tikhiy Don (1957)
We'll be discussing politics, next.[JA] 次は政治の話? Detour (1945)
Just now, nothing but politics interest them.[CN] 现在,除了政治,没什么使他们感兴趣 Baltic Deputy (1937)
If this man carries out his plan, repercussions will rock the foundation of our entire government.[CN] 很快的就会动摇到 我们政治体系的根基 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Politics.[CN] 政治 Little Miss Sunshine (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
政治[せいじ, seiji] Politik [Add to Longdo]
政治[せいじか, seijika] Politiker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top