ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

政府债券

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -政府债券-, *政府债券*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政府债券[zhèng fǔ zhài quàn, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] government bonds (investments), #45,073 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Invested in U.S. Treasury bonds, in U.S. government debt.[CN] 是一笔投资在美国国债和政府债券的巨款 I.O.U.S.A. (2008)
I would have cashed in my Israel bonds.[CN] 我该把手上的以色列政府债券卖了才对. Van Wilder (2002)
The FED replies saying: "sure, we'll buy ten billion in government bonds from you".[CN] 美联储回答说:"没问题,我们向你承购100亿的政府债券" Zeitgeist: Addendum (2008)
I want you to buy me a government bond.[CN] 我想买政府债券 750美元? The Red House (1947)
Now, government bonds are by design instruments of debt.[CN] 现在,政府债券就是债务合同. Zeitgeist: Addendum (2008)
I don't know.[CN] 南方政府债券 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top