ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

放蕩息子

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -放蕩息子-, *放蕩息子*
Japanese-English: EDICT Dictionary
放蕩息子[ほうとうむすこ, houtoumusuko] (n) prodigal son; profligate son [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The prodigal son set about repairing his ways.[JA] 放蕩息子は、正しい道に戻ろうとしている。 Su-zakana (2014)
Good evening, Raymondo. The prodigal sons return. Eh?[JA] こんばんは レイモンド 放蕩息子達のお帰りだ The World's End (2013)
Prodigal son returns home and becomes the heir apparent.[JA] 放蕩息子は帰って 後継者になります Honor Thy Father (2012)
Finally, the Prodigal Son returns.[JA] やっと放蕩息子が 現れたか Halloween: Part 2 (2011)
- Who is Hartley Rathaway? - Hartley Rathaway is the prodigal son.[JA] ハートレー・ラサウェイ 放蕩息子 The Sound and the Fury (2015)
The prodigal son returns.[JA] 放蕩息子が帰ったか Legacies (2012)
You're the prodigal son.[JA] 放蕩息子 Blade Runner (1982)
The prodigal sons return![JA] 放蕩息子の帰還だ! The World's End (2013)
Well, well, well. The prodigal son returns.[JA] 放蕩息子のお帰りだ Journey to Xibalba (2013)
The prodigal son has returned.[JA] 放蕩息子の返事は... Ricochet Rabbit (2011)
Travis posted as the prodigal son, asking if it's okay for him to make his way back home.[JA] トラヴィスは 放蕩息子の様に 家に戻して欲しいと 尋ねているが Get Gellar (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top