ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

放浪者

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -放浪者-, *放浪者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
放浪者[ほうろうしゃ, hourousha] (n) vagrant [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Again the younger brother became a wanderer, and he arrived one day at the house of the elder brother.再び、彼は放浪者となって、彼はある日、兄の家にたどり着いた。
The vagabond, when rich, is called a tourist.放浪者、それが金持ちならば観光客と称せられる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I'm a loner, but not a monk.[JA] ええ 放浪者ですが 僧侶じゃありません The Bridges of Madison County (1995)
-Are you Nomad?[JA] あなたが"放浪者"さん? A Cinderella Story (2004)
-Nomad?[JA] "放浪者"? A Cinderella Story (2004)
This Nomad guy isn't gonna be in one place for long, all right?[JA] "放浪者"はずっと 同じところにいないだろ? A Cinderella Story (2004)
Dear Nomad, I want you to know who I am, but I'm scared![JA] 放浪者さん 私の正体を 明かしたいけど怖いのよ A Cinderella Story (2004)
-You're Nomad?[JA] あなたが"放浪者"さん? A Cinderella Story (2004)
Here, scamp! Have you been chattering to these tramps?[JA] 悪漢よ こっちへ来い お前は この放浪者どもと喋っていたのか Das Rheingold (1980)
That, my dear Patty-cake, is what my auntie back in'Bama used to call "hobo chicken. "[JA] ぺチーちゃん、これは バマ市の叔母さんに「放浪者のチキン」 とも呼ばれているのよ Chicago (2007)
Hey, Nomad, do you think we've ever met?[JA] "放浪者"さん 私たち 会ったことあると思う? A Cinderella Story (2004)
Were you disappointed when you found out that I was Nomad?[JA] オレが"放浪者"で ガッカリした? A Cinderella Story (2004)
Or find out I gotta become a hobo and go broke...[JA] 無一文の放浪者になるなんて... Crossroads (1986)
Who the heck is Nomad?[JA] "放浪者"なんて誰よ? A Cinderella Story (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top