ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

撤退? 把我们留给北佬吗? 不是留下,是撒退

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -撤退? 把我们留给北佬吗? 不是留下,是撒退-, *撤退? 把我们留给北佬吗? 不是留下,是撒退*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd be at Tara now with your mother, wouldn't you... if it weren't for me?[CN] 撤退? 把我们留给北佬吗? 不是留下,是撒退 Gone with the Wind (1939)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

撤退 (chè tuì) ()我们 (wǒ men)留给 (liú gěi)北佬 () ()不是 (bù shì)留下 (liú xià) (shì) ()退 (tuì)

 


  

 
撤退
 • (てったい) (n,vs) evacuation; withdrawal; revocation; repeal; retreat; (P) [EDICT]
 • (chè tuì, ㄔㄜˋ ㄊㄨㄟˋ) retreat [CE-DICT-Simplified]
 • (chè tuì, ㄔㄜˋ ㄊㄨㄟˋ) retreat [CE-DICT-Traditional]
 • (たば) (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [EDICT]
 • (わ(P);ば;ぱ) (ctr) counter for bundles; (P) [EDICT]
 • (bǎ, ㄅㄚˇ) to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle [CE-DICT-Simplified]
 • (bà, ㄅㄚˋ) handle [CE-DICT-Simplified]
 • (bǎ, ㄅㄚˇ) to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle [CE-DICT-Traditional]
 • (bà, ㄅㄚˋ) handle [CE-DICT-Traditional]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
留给
 • (liú gěi, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ) to set aside for [CE-DICT-Simplified]
 • (mǎ, ㄇㄚˇ) morphine [CE-DICT-Simplified]
 • (ma, ㄇㄚ˙) (question tag) [CE-DICT-Simplified]
不是
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Traditional]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Traditional]
留下
 • (liú xià, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˋ) remain [CE-DICT-Simplified]
 • (liú xià, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˋ) remain [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
 • (sā, ㄙㄚ) let go [CE-DICT-Simplified]
 • (sǎ, ㄙㄚˇ) to scatter [CE-DICT-Simplified]
 • (sā, ㄙㄚ) let go [CE-DICT-Traditional]
 • (sǎ, ㄙㄚˇ) to scatter [CE-DICT-Traditional]
退
 • (tuì, ㄊㄨㄟˋ) retreat; to decline; to move back; to withdraw [CE-DICT-Simplified]
 • (tuì, ㄊㄨㄟˋ) retreat; to decline; to move back; to withdraw [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top