ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

撤退だ!

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -撤退だ!-, *撤退だ!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stand down! Stand down![JA] 撤退だ! Casus Belli (2017)
Lieutenant, fall back![JA] 少尉 撤退だ! The Last Samurai (2003)
Call in... Call in a full retreat![JA] 全員 撤退だ! Monsters vs. Aliens (2009)
I want you and Agent Lee to fall back to position one now![JA] 2人とも すぐ撤退だ! Alone in the World (2011)
Fall back, fall back, I'm hit![JA] 撤退しろ、撤退だ! Unthinkable (2014)
- Stand down![JA] 撤退だ! Olympus Has Fallen (2013)
Withdraw![JA] 撤退だ! Blood Bonds (2016)
Full retreat, all troops![JA] 全軍 撤退だ! Monsters vs. Aliens (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top