ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

撃退

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -撃退-, *撃退*
Japanese-English: EDICT Dictionary
撃退[げきたい, gekitai] (n,vs) repulse; repel (i.e. the enemy) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The people could repel the invasion.人々は侵略を撃退することができた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You fought it off.[JA] あなたは撃退した The 5th Wave (2016)
We're working 'round the clock on a treatment, and when we find it, we'll attack the virus aggressively.[JA] 私達は 夜どうし働いている 原因を見つければ ウィルスを撃退できる 274 (2014)
We can beat them?[JA] 撃退できるのか? Not Tomorrow Yet (2016)
Weapons get rid of the enemy; this thing seems to make them even more dangerous.[JA] 武器は敵を撃退するが それ以上に危険だ Single Strand (2014)
Vlad has defeated 1,000 of our men.[JA] 千人の兵士を撃退した Dracula Untold (2014)
On TV for a long time will tell about the heroic victory over the aliens.[JA] 「宇宙人を撃退」と、TVは連日報道 Attraction (2017)
Your Majesty. There must be a way[JA] この妖怪は撃退しなければ なりません The Monkey King 2 (2016)
The three of us took on Grodd and rescued Joe.[JA] 僕ら3人でグロッドを撃退し ジョーを助けた Grodd Lives (2015)
There was a lot of damage to the hands and arms, so it's very clear that Nolan was trying to fight off his attacker.[JA] 手や腕に多くの ダメージがあった それは明確だ ショーンは相手を 何とか撃退しようした The Dude in the Dam (2013)
Fought 'em off, of course. Was winning, too.[JA] もちろん撃退して勝ったさ The Good Dinosaur (2015)
You'll be ruling over a graveyard if we don't defeat the Night King.[JA] 夜の王を撃退しなければ― 墓地を治めることになる The Queen's Justice (2017)
Can you hold off The Brotherhood until then?[JA] それまで同胞団を撃退できるか? Brotherhood (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top