ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

接下来是麦阿密海雄

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -接下来是麦阿密海雄-, *接下来是麦阿密海雄*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A bludgeoning.[CN] 接下来是麦阿密海雄 Curdled (1996)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

接下来 (jiē xià lái) (shì) (mài)阿密 ()海雄 ()

 


  

 
接下来
 • (jiē xià lái, ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ) to accept; to take; next; following [CE-DICT-Simplified]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
 • (むぎ) (n) wheat; barley; oat (oats); (P) [EDICT]
 • (mài, ㄇㄞˋ) wheat; barley; oats; surname Mai; transliteration of Mac- [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top