ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

採集

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -採集-, *採集*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采集[cǎi jí, ㄘㄞˇ ㄐㄧˊ, / ] to gather; to collect; to harvest, #7,213 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
採集[さいしゅう, saishuu] (n,vs) collecting; gathering; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'll show you how to separate gold from sand.砂から金を分離採集する方法をあなたにお見せしましょう。
He has an interest in collecting insects.彼は昆虫採集に興味を持っている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Have you finished with the fingerprints?[CN] -你做好指紋採集了嗎? Black Belly of the Tarantula (1971)
See, moving on had been easier as a Hunter-Gatherer... difficult when villages emerged,[JA] 狩猟採集社会は 溶け込みやすかったが 村が出現すると 難しくなった The Man from Earth (2007)
Ford, take a sample.[JA] フォード 標本を採集 Prometheus (2012)
Here I come gathering nuts in May when I detect 'em I soon collect 'em[CN] (歌聲)我來到這五月 採集果實 (歌聲)我眼中所見 我手中所採 Gosford Park (2001)
Why didn't you just leave it for the evidentiary team to collect and log?[CN] 你為何不把它留著 給證物組採集登記? Equilibrium (2002)
i may need you to take samples from the motel room.[JA] モーテルにサンプル採集に行って下さい The Same Old Story (2008)
! What about the fingerprints?[CN] 我們在飯店套房裡採集到的怎麼樣? S1m0ne (2002)
Excuse me. Where's your non-jerk-off bathroom?[JA] 失礼 採集以外の トイレはどこ? Ted 2 (2015)
- All we need is a "how in the hell,"[JA] 採集しただけでも あふれる Dyin' on a Prayer (2014)
How did you know?[CN] 對,我記得你是要去採集植物吧 The Little Girl Who Conquered Time (1983)
This is what she would have been collecting.[JA] 彼女も これを採集したでしょう Volcanalis (2013)
I'm hoping to shed some light on its effects Once I extract a brain-tissue sample.[JA] その為に脳組織のサンプルを採集します。 FZZT (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
採集[さいしゅう, saishuu] das_Sammeln, Sammlung (Pflanzen,Insekten) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top