ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

採算

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -採算-, *採算*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
採算[さいさんてん, saisanten] (n ) จุดคุ้มทุน

Japanese-English: EDICT Dictionary
採算[さいさん, saisan] (n) profit; (P) [Add to Longdo]
採算ベース[さいさんベース, saisan be-su] (n) profitable basis; paying basis; economic basis [Add to Longdo]
採算割れ[さいさんわれ, saisanware] (n) below the break-even point [Add to Longdo]
採算[さいさんかぶ, saisankabu] (n) investment stocks [Add to Longdo]
採算[さいさんせい, saisansei] (n) profitability [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This project may not pay off.この企画は採算が取れないかもしれない。
The business will pay in due course.その事業もやがては採算が取れるようになるだろう。
They closed down the ferry service as it was no longer economic.彼らは採算がとれなくなったのでフェリー運航を廃止した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The numbers are solid.[JA] 採算が取れん The Dark Knight (2008)
- ... why is this company in the crapper? - Well, we're not. - It's a recession, but we're still profitable.[JA] 不景気ですが 採算は取れています Horrible Bosses (2011)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
採算[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
採算[さいさん, saisan] Vorteil, Gewinn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top