ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

排水溝

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -排水溝-, *排水溝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排水沟[pái shuǐ gōu, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄡ, / ] gutter, #41,807 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
排水溝[はいすいこう, haisuikou] (n) drainage [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In brains full of long sewage pipes of school wall, tarmac and welfare papers the buzzing of insects must enter.[JA] 例えば排水溝のことや 学校の壁やアスファルト 奉仕活動に忙しい人や 虫の声にも耳を貸そう Nostalgia (1983)
He threw these down another storm drain.[JA] 遺体は排水溝に 投げ込まれてます The Purging of the Pundit (2014)
All of these drains must be checked individually, every one within a 5-kilometer radius of the Embassy.[JA] 排水溝はすべて個別に調べろ 大使館から半径5キロ以内は全部だ The New Normal (2015)
There's a guy over there in the storm drain.[JA] 排水溝に男がいるわ The Purging of the Pundit (2014)
ESU's doing a toss of the house, street, dumpsters, grates, drains.[JA] 緊急出動部隊が捜してる 家の中 通り ゴミ箱 格子 排水溝 The Beach (2016)
She was pouring the sump oil from her car right into the storm drain, okay?[JA] あいつは海に続く 排水溝に 車からオイルを 捨ててたんだ Red Tide (2008)
You kicked them into the drainpipe over there.[JA] 排水溝に落ちてる Scouts Guide to the Zombie Apocalypse (2015)
Now, get on that roof and clean those filthy gutters.[JA] ほら、屋根に登って、 汚い排水溝を、掃除しなさい。 Pan (2015)
In the good old days, you remember? The gutters were running red, huh.[CN] 在過去的好時光,你還記得,在排水溝用燒得通紅。 Rage (2014)
Swabbed your weird blood out of the drain.[JA] 排水溝からのサンプルで あんたの言う 妙な血液反応. Heavy Metal (2008)
Joe Gibson, Claire's brother, came over to fix a broken gutter the morning of the murder.[CN] Joe Gibson 他是Claire的哥哥 事發當日早上來幫忙修理排水溝 Under a Cloud (2013)
Matthew told us you dropped yours in the drain.[JA] マシューが言ってたぜ 携帯を排水溝に落としたって I Spit on Your Grave (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top