ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

挑逗一下女孩就罢了,但是性骚扰。 。 。

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -挑逗一下女孩就罢了,但是性骚扰。 。 。-, *挑逗一下女孩就罢了,但是性骚扰。 。 。*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, he... he wasn't meant to go after students![CN] 挑逗一下女孩就罢了,但是性骚扰。 。 。 The Secret of the Flame Tree (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

挑逗 一下 女孩 罢了 但是 性骚扰

 


  

 
挑逗
 • (tiǎo dòu, ㄊㄧㄠˇ ㄉㄡˋ) to provoke; to entice; to lure; to tantalize; to tease; to titillate [CE-DICT-Simplified]
 • (tiǎo dòu, ㄊㄧㄠˇ ㄉㄡˋ) to provoke; to entice; to lure; to tantalize; to tease; to titillate [CE-DICT-Traditional]
一下
 • (yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ) (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once [CE-DICT-Simplified]
 • (yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ) (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once [CE-DICT-Traditional]
女孩
 • (nǚ hái, ㄋㄩˇ ㄏㄞˊ) girl; lass [CE-DICT-Simplified]
 • (nǚ hái, ㄋㄩˇ ㄏㄞˊ) girl; lass [CE-DICT-Traditional]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Traditional]
罢了
 • (bà le, ㄅㄚˋ ㄌㄜ˙) a modal particle indicating (that's all, only, nothing much) [CE-DICT-Simplified]
 • (bà liǎo, ㄅㄚˋ ㄌㄧㄠˇ) a modal particle indicating (don't mind it, ok) [CE-DICT-Simplified]
但是
 • (dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ) but; however [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ) but; however [CE-DICT-Traditional]
性骚扰
 • (xìng sāo rǎo, ㄒㄧㄥˋ ㄙㄠ ㄖㄠˇ) sexual harassment [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top