ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

指向性

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -指向性-, *指向性*
Japanese-English: EDICT Dictionary
指向性[しこうせい, shikousei] (n) (See 志向性) directionality; directivity [Add to Longdo]
指向性アンテナ[しこうせいアンテナ, shikousei antena] (n) directional antenna [Add to Longdo]
指向性爆薬[しこうせいばくやく, shikouseibakuyaku] (n) shaped charge [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pseudo-scientists' mistakes tend to be directional.[CN] 伪科学家的错误则常具有指向性 Red Lights (2012)
We have a 25% increase in the resolution power to reach our target.[CN] 指向性解像度比上次增幅25% The Place Promised in Our Early Days (2004)
Yes, but all of Mr. Gardner's questions are geared toward sexual harassment.[CN] 是 可Gardner先生的问题 全都是指向性骚扰的 Hitting the Fan (2013)
Except for a single very powerful radio emission aimed at Jupiter the four-million-year-old black monolith has remained completely inert.[JA] 非常に強力な指向性電波を―― 木星へ向けて放射したが それ以外は 400万年前のままの 状態を保持している 2001: A Space Odyssey (1968)
Sophisticated satellite surveillance as well as directed energy and laser weapons, which are already developed, have the ability to target dissenters anywhere on Earth.[JA] 高度な衛星監視、 すでに開発済みの、指向性エネルギー兵器やレーザー兵器は、 反対者が地球上のどこにいても標的にすることができます。 Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
I set up a directional mic near the band shell.[JA] やってみよう 音楽堂の近くに 指向性マイクをセットしてみた Pilot (2011)
Shaped charge.[JA] 指向性爆薬だ Terminator Genisys (2015)
Stripping a victim usually suggests a sexual component.[CN] 她干嘛不直接跑 除去被害人衣物通常指向性因素 Rubbery Homicide (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top