ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

挂历

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -挂历-, *挂历*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挂历[guà lì, ㄍㄨㄚˋ ㄌㄧˋ, / ] wall calendar, #28,593 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Mr. February, for God's sake.[CN] 看在上帝的份上,我可是挂历先生 I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
Evet, o iyi bir mahsulündür![CN] 这是最好的挂历! Do It! (2003)
The calendar?[CN] {\fnKaiTi\fs22\fscy120\1cH3979FF}那挂历 The calendar? On My Way (2013)
You know, kind of like old squares in a battle like you see on a calendar like the Battle of Waterloo.[CN] 就像旧式战争中的方块阵 就和挂历格子一样 就像滑铁卢战役 Jaws (1975)
Calendar on the wall, mirrors everywhere.[CN] 墙上的挂历 到处挂的镜子 Cosmopolis (2012)
Uh, there's a Botticelli calendar- - Birth of Venus.[CN] 额 有本波提切利挂历 《维纳斯的诞生》 The End of the Tour (2015)
Like the one with the rugby players?[CN] {\fnKaiTi\fs22\fscy120\1cH3979FF}法国橄榄球运动员出了裸体挂历 Like the one with the rugby players? On My Way (2013)
We'll make a calendar out of it![CN] 我们自己制作挂历! Do It! (2003)
They've decided to make a photo calendar with all the 1969 regional misses.[CN] {\fnKaiTi\fs22\fscy120\1cH3979FF}他们决定把1969年 They've decided to make a photo calendar {\fnKaiTi\fs22\fscy120\1cH3979FF}各区域小姐挂历 with all the 1969 regional misses. On My Way (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top