ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

拌面

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -拌面-, *拌面*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拌面[bàn miàn, ㄅㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, ] noodles served with soy sauce; sesame butter etc [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So why do I find vegetables in my lo mein when I get home?[CN] 为什么回家后我发现拌面里有蔬菜? Boy Wonder (2010)
You say vegetables in lo mein, you get vegetables in lo mein.[CN] 你说的是蔬菜拌面 你要放蔬菜的 Boy Wonder (2010)
Go home and make some pasta. The one with the garlic and the oil that I like so much?[CN] 是我喜欢的那种 橄榄油大蒜拌面 Metro (1997)
Batter up![CN] 拌面 Wreck-It Ralph (2012)
But what do you know about cooking?[CN] 你会煮什么 猪脚拌面? McDull, Prince de la Bun (2004)
- Vegetables in lo mein.[CN] 蔬菜拌面 Boy Wonder (2010)
Greeting Boss Jiao. One bag of flour per person.[CN] 去机场接焦老板,一人一道拌面,走啊 A Touch of Sin (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top