ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

担ぐ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -担ぐ-, *担ぐ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
担ぐ[かつぐ, katsugu] (v5g,vt) (1) to shoulder; to carry on one's shoulder; (2) to take (someone) for a ride; to deceive; to take in; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Being seen off by my whole family I shouldered a rucksack, stocked with my trip supplies.俺は家族全員に見送られながら、旅支度を整えたザックを担ぐ。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You gotta stop carrying the weight of the world on your shoulders, Jeep.[JA] 世界を肩に担ぐと 倒れちゃうわよ ジープ Legion (2010)
It is now 10:35 p.m. and I'm very superstitious.[JA] まだ10: 35だ 私は縁起を担ぐのでね The Best Offer (2013)
It's a great honor to carry your house sigil.[JA] 家紋を担ぐのは名誉なことだ The Bear and the Maiden Fair (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
担ぐ[かつぐ, katsugu] auf_den_Schultern_tragen, jemanden_waehlen, jemanden_reinlegen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top