ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ൠൠൠൠൠใใใ ใใൠൠ [...] ใใൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠใใใ ใใൠൠ [...] ใใൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠใใใ ใใൠൠ [...] ใใൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 报警被延误... ..因为出事地点很偏远... ...在此区域深夜和凌晨时分 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠใใใ ใใൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ใใใൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

报警 (bào jǐng) (bèi)延误 (yán wu)... ..因为 (yīn wèi)出事地点 () (hěn)偏远 (piān yuǎn)... ... (zài) ()区域 (qū yù)深夜 (shēn yè) ()凌晨时分 ()

 


  

 
报警
 • (bào jǐng, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄥˇ) to report (an incident) to the police; to give the alarm; warning; omen [CE-DICT-Simplified]
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Simplified]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Traditional]
延误
 • (yán wu, ㄧㄢˊ ㄨ˙) delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay [CE-DICT-Simplified]
因为
 • (yīn wèi, ㄧㄣ ㄨㄟˋ) because; owing to; on account of [CE-DICT-Simplified]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT-Simplified]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT-Traditional]
偏远
 • (piān yuǎn, ㄆㄧㄢ ㄩㄢˇ) remote; far from civilization [CE-DICT-Simplified]
 • (piān yuǎn, ㄆㄧㄢ ㄩㄢˇ) remote; far from civilization [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
 • (cǐ, ㄘˇ) this; these [CE-DICT-Simplified]
 • (cǐ, ㄘˇ) this; these [CE-DICT-Traditional]
区域
 • (くいき) (n) (1) limits; boundary; domain; zone; sphere; territory; (2) area (e.g. in programming languages); (P) [EDICT]
 • (qū yù, ㄑㄩ ㄩˋ) area; region; district [CE-DICT-Simplified]
深夜
 • (しんや) (n-adv,n-t) late at night; (P) [EDICT]
 • (shēn yè, ㄕㄣ ㄧㄝˋ) very late at night [CE-DICT-Simplified]
 • (shēn yè, ㄕㄣ ㄧㄝˋ) very late at night [CE-DICT-Traditional]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Simplified]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Simplified]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Simplified]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Simplified]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Simplified]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Traditional]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Traditional]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Traditional]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Traditional]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top