ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

抗水

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -抗水-, *抗水*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗水[kàng shuǐ, ㄎㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof; water resistant [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's an anti-edema. - Let's get it made![CN] 是抗水肿药 我们自己制造 The Tiger and the Snow (2005)
- Is resistant.[CN] - 只是抗水 You Don't Mess with the Zohan (2008)
It's not just water resistant, it's fully waterproof.[CN] 不是抗水 是全防水 The Tunnel (2011)
Did you remember some decent anti-edema, syringes and cortisone?[CN] 有抗水肿药、针筒和可体松吗? The Tiger and the Snow (2005)
They are no use against concrete and heavy machine-guns.[CN] 无法对抗水泥墙和重机枪 Sahara (2005)
That you're aiming for a goal that isn't your destiny, ...you'll always gonna be swimming against the current.[CN] 如果你正努力前往的目标 不是你的命运 你还是会一直游下去对抗水 The Men Who Stare at Goats (2009)
- I'm not swimming...[CN] 不对 它只是抗水 - 你不懂... You Don't Mess with the Zohan (2008)
Is resistant, no proof. You don't understand?[CN] 不对 抗水 但是不完全防水 你不懂么? You Don't Mess with the Zohan (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top