ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

把头低下去,心灵勇往直前 [...] 自然滑下 就像飞天的龙一样

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -把头低下去,心灵勇往直前 [...] 自然滑下 就像飞天的龙一样-, *把头低下去,心灵勇往直前 [...] 自然滑下 就像飞天的龙一样*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Down with your head, up with your heart, and you're over the top like a flash... and skimming down the other side like a dragonfly.[CN] 把头低下去,心灵勇往直前 你就会像光一样冲向山顶 下坡可以自然滑下 就像飞天的龙一样 Blithe Spirit (1945)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

把头 低下去 心灵 勇往直前 一样 冲向 山顶 下坡 可以 自然 飞天 一样

 


  

 
把头
 • (bǎ tóu, ㄅㄚˇ ㄊㄡˊ) labor contractor; gangmaster [CE-DICT]
心灵
 • (xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ) bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit [CE-DICT]
勇往直前
 • (yǒng wǎng zhí qián, ㄩㄥˇ ㄨㄤˇ ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ) to advance bravely [CE-DICT]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT]
 • (え) (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) [EDICT]
 • (かい) (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) [EDICT]
 • (huì, ㄏㄨㄟˋ) can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association [CE-DICT]
 • (kuài, ㄎㄨㄞˋ) to balance an account; accounting [CE-DICT]
 • (ぞう) (n,n-suf) statue; image; figure; picture; portrait; (P) [EDICT]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT]
 • (ひかり) (n) light; (P) [EDICT]
 • (guāng, ㄍㄨㄤ) light; ray; bright; only; merely; to use up [CE-DICT]
一样
 • (yī yàng, ㄧ ㄧㄤˋ) same; like; equal to; the same as; just like [CE-DICT]
冲向
 • (chōng xiàng, ㄔㄨㄥ ㄒㄧㄤˋ) to charge into [CE-DICT]
山顶
 • (shān dǐng, ㄕㄢ ㄉㄧㄥˇ) hilltop [CE-DICT]
下坡
 • (xià pō, ㄒㄧㄚˋ ㄆㄛ) downhill [CE-DICT]
可以
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT]
自然
 • (しぜん) ธรรมชาติ [LongdoJP]
 • (しぜん) (adj-na,n) (1) nature; spontaneity; (adv,adv-to) (2) naturally; spontaneously; (P) [EDICT]
 • (zì rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ) nature; natural; naturally [CE-DICT]
 • (gǔ, ㄍㄨˇ) comical [CE-DICT]
 • (huá, ㄏㄨㄚˊ) comical; cunning; slippery; smooth; surname Hua [CE-DICT]
 • (か) (suf) under (being in said condition or environment) [EDICT]
 • (げ) (n) (1) lowness (of degree, value, etc.); inferiority; (2) second volume (of two); third volume (of three) [EDICT]
 • (した) (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) [EDICT]
 • (しも) (n) (1) (ant [EDICT]
 • (もと) (adv) (sometimes written 元) under (esp. influence or guidance); (P) [EDICT]
 • (xià, ㄒㄧㄚˋ) down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down [CE-DICT]
飞天
 • (fēi tiān, ㄈㄟ ㄊㄧㄢ) things that fly [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
 • (lóng, ㄌㄨㄥˊ) dragon; imperial; surname Long [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top