ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

手書き文字

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -手書き文字-, *手書き文字*
Japanese-English: EDICT Dictionary
手書き文字[てがきもじ, tegakimoji] (n) {comp} handwritten letter; handwritten character [Add to Longdo]
手書き文字認識[てがきもじにんしき, tegakimojininshiki] (n) {comp} handwriting recognition [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, do you recognize this handwriting here?[JA] この手書き文字がわかりますか? The Puzzler in the Pit (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
手書き文字[てがきもじ, tegakimoji] handwritten letter, handwritten character [Add to Longdo]
手書き文字認識[てがきもじにんしき, tegakimojininshiki] handwriting recognition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top