Search result for

扂崠迵坻甜潛釬桵 扂渾坻肮忒逋

(1 entries)
(0.6766 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -扂崠迵坻甜潛釬桵 扂渾坻肮忒逋-, *扂崠迵坻甜潛釬桵 扂渾坻肮忒逋*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And he betrayed me.[CN] 扂崠迵坻甜潛釬桵 扂渾坻肮忒逋 Kung Fu Panda 3 (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(diàn) (dōng) (dòng) (chí) (tián)潛釬 (qián hàn) (ruí) (diàn)渾坻 (hún chí) (āng) () ()

 


  

 
 • (diàn, ㄉㄧㄢˋ) door latch [CE-DICT-Simplified]
 • (diàn, ㄉㄧㄢˋ) door latch [CE-DICT-Traditional]
 • (dōng, ㄉㄨㄥ) place name in Guangxi province [CE-DICT-Traditional]
 • (chí, ㄔˊ) islet; rock in river [CE-DICT-Simplified]
 • (dǐ, ㄉㄧˇ) place name [CE-DICT-Simplified]
 • (chí, ㄔˊ) islet; rock in river [CE-DICT-Traditional]
 • (dǐ, ㄉㄧˇ) place name [CE-DICT-Traditional]
 • (tián, ㄊㄧㄢˊ) sweet [CE-DICT-Simplified]
 • (tián, ㄊㄧㄢˊ) sweet [CE-DICT-Traditional]
 • (āng, ) dirty; filthy [CE-DICT-Simplified]
 • (tè, ㄊㄜˋ) excessive; to change [CE-DICT-Simplified]
 • (tè, ㄊㄜˋ) excessive; to change [CE-DICT-Traditional]
 • (bū, ㄅㄨ) flee; abscond; owe [CE-DICT-Simplified]
 • (bū, ㄅㄨ) flee; abscond; owe [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top