Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠ

(0 entries)
(0.1831 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 按照欧洲人权法... 我来宣读引渡条例 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

按照 (àn zhào)欧洲 (ōu zhōu)人权法 (rén quán fǎ)... 我来 (wǒ lái)宣读 (xuān dú)引渡 (yǐn dù)条例 (tiáo lì)

 


  

 
按照
 • (àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ) according to; in accordance with; in the light of; on the basis of [CE-DICT-Simplified]
 • (àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ) according to; in accordance with; in the light of; on the basis of [CE-DICT-Traditional]
欧洲
 • (おうしゅう) (n) Europe; (P) [EDICT]
 • (Ōu zhōu, ㄡ ㄓㄡ) Europe; European [CE-DICT-Simplified]
人权法
 • (rén quán fǎ, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄈㄚˇ) Human Rights law (Hong Kong) [CE-DICT-Simplified]
宣读
 • (xuān dú, ㄒㄩㄢ ㄉㄨˊ) to read out loud to an audience; a prepared speech (e.g. to a a party conference) [CE-DICT-Simplified]
引渡
 • (yǐn dù, ˇ ㄉㄨˋ) to extradite [CE-DICT-Simplified]
 • (yǐn dù, ˇ ㄉㄨˋ) to extradite [CE-DICT-Traditional]
条例
 • (じょうれい) (n) regulations; rules; laws; acts; ordinance; (P) [EDICT]
 • (tiáo lì, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˋ) regulations; rules; code [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top