ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

房间里飞蛾的扑腾声啦 苍蝇 [...] 动静啦 都要过后你才能想起

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -房间里飞蛾的扑腾声啦 苍蝇 [...] 动静啦 都要过后你才能想起-, *房间里飞蛾的扑腾声啦 苍蝇 [...] 动静啦 都要过后你才能想起*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
during which the room was filled with the sound of a moth... or the buzz of a fly beating against the windowpane, which you only remembered afterwards.[CN] 房间里飞蛾的扑腾声啦 苍蝇撞到窗玻璃的动静啦 都要过后你才能想起 Senso (1954)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

房间 飞蛾 扑腾 苍蝇 窗玻璃 动静 过后 才能 想起

 


  

 
房间
 • (fáng jiān, ㄈㄤˊ ㄐㄧㄢ) room [CE-DICT]
 • (り) (n) (1) ri (old Japanese unit of distance, approx. 3.927km or 2.44 miles); (2) (See 郷里制,国郡里制) neighbourhood (under the ritsuryo system; orig. of 50 homes); (3) (See 条里制) unit of area (approx. 654m by 654m); (P) [EDICT]
 • (さと) (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past [EDICT]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration [CE-DICT]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) Chinese mile (approx. 0.5 km); neighborhood; hometown; surname Li [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
扑腾
 • (pū teng, ㄆㄨ ㄊㄥ˙) pitter-patter [CE-DICT]
 • (こえ) เสียง (ของคน) [LongdoJP]
 • (こえ) (n) voice; (P) [EDICT]
 • (shēng, ㄕㄥ) sound; voice; tone; noise; classifier for sounds [CE-DICT]
 • (lā, ㄌㄚ) (onomat.); (phonetic) [CE-DICT]
 • (la, ㄌㄚ˙) (an auxiliary word performing the grammatical functions of mood); fusion of le + a; follows after 比如 listed examples [CE-DICT]
苍蝇
 • (cāng ying, ㄘㄤ ㄧㄥ˙) house fly [CE-DICT]
 • (zhuàng, ㄓㄨㄤˋ) to hit; to strike; to meet by accident; to run into; to bump against; to bump into [CE-DICT]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT]
窗玻璃
 • (chuāng bō lí, ㄔㄨㄤ ㄅㄛ ㄌㄧˊ) window pane [CE-DICT]
动静
 • (dòng jìng, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄥˋ) sound of activity or people talking; news of activity [CE-DICT]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT]
过后
 • (guò hòu, ㄍㄨㄛˋ ㄏㄡˋ) (Taiwan) after the event [CE-DICT]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
才能
 • (さいのう) (n) talent; ability; (P) [EDICT]
 • (cái néng, ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ) talent; ability; capacity [CE-DICT]
想起
 • (そうき) (n) (1) remembering; recollection; recall; retrieval; (vs) (2) to remember; to recall; to recollect; to call to mind; to envision [EDICT]
 • (xiǎng qǐ, ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ) to recall [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top