ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

房钱

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -房钱-, *房钱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
房钱[fáng qián, ㄈㄤˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] charges for a room; house rental, #68,659 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How much was the room?[CN] 房钱多少? 告诉我 多少? How much was the room? Lunch Hour (1963)
It's included in the price...[CN] 算在房钱之内了... Girl with a Suitcase (1961)
-Youknowyou are not totake thekeysoutwithyou . His room was in arrears.[CN] 他还欠了她三天的房钱 A Simple Story (1959)
- Then pay for your room in money.[CN] - 那么交你的房钱 America America (1963)
With the price of the room, add on two shillings for gas?[CN] 房钱出了 用煤气还要出两先令? With the price of the room, add on two shillings for gas? Lunch Hour (1963)
I paid her for the day through noon.[CN] 我把到中午十二点为止的房钱付了 A Simple Story (1959)
I didn't bother to ask her about the following day. I couldn't even pay for that day's room.[CN] 我不想告诉她, 明天我连欠的那天房钱都还不了 A Simple Story (1959)
-I waswaitingfor you soI couldpayyoufor the day .[CN] - 我在等您,我把今天的房钱付了吧 A Simple Story (1959)
He was three days late. -Yourroomchargesarethree dayslate.[CN] - 到昨天您已经欠我三天房钱 A Simple Story (1959)
I left without making a sound. I had to pay for the room by tomorrow at noon.[CN] 我试图下楼时不发出声响, 我身上只剩下支付到明天中午的房钱 A Simple Story (1959)
She still hasn't paid her room.[CN] 她还没付房钱 Girl with a Suitcase (1961)
Or to pay for the room if I wasn't going to be back until that night.[CN] 而后交了房钱,我一直到晚上才回来 A Simple Story (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top