ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

户口

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -户口-, *户口*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
户口[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence, #6,502 [Add to Longdo]
户口簿[hù kǒu bù, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] household register, #29,332 [Add to Longdo]
户口[bào hù kǒu, ㄅㄠˋ ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] apply for a resident permit [Add to Longdo]
户口[hù kǒu zhì, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ ㄓˋ, / ] PRC system of compulsory registration [Add to Longdo]
户口制度[hù kǒu zhì dù, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] PRC system of compulsory registration [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I'll go downtown in the morning and open an account.[CN] 我明天早上 就去开一个户口 Shadow of a Doubt (1943)
We know that you've had our money in your Swiss account for 8 weeks and that you have made no payments of any kind.[CN] 我们的钱在你的喘士银行户口 已经八个星期 但是你从没付过任何款项 The Living Daylights (1987)
We'd better be getting her a license.[CN] 我们最好赶快帮她办户口 Lady and the Tramp (1955)
Well, we'll see. He's had an account with us for several years now.[CN] 好啦,他有个多年的户口 In the Heat of the Night (1967)
That means I can't get my stuff back yet including your passport and you bank accounts[CN] 那么我的东西都不能动? 包括你的旅游证件 和你的银行户口 Police Story (1985)
It is great honor. I am Chozen Toguchi.[CN] 幸会,我是户口 The Karate Kid Part II (1986)
Still want to open that account, Charles?[CN] -你还要开个户口吗查理 Shadow of a Doubt (1943)
What, ain't they got any banks out there?[CN] 我们在那里没有银行户口 The Long Good Friday (1980)
You withdrew 10,000 yen[CN] 你从户口提取一万圆 The Sting of Death (1990)
Forty thousand. Shall we start with forty?[CN] 四万开个户口好吗 Shadow of a Doubt (1943)
That was back in '62... September.[CN] 他的户口从不多过二百零八元 In the Heat of the Night (1967)
This is my A No.[CN] 这一个是我的户口号码 Tiger Cage (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top