ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

戦闘爆撃機

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -戦闘爆撃機-, *戦闘爆撃機*
Japanese-English: EDICT Dictionary
戦闘爆撃機[せんとうばくげきき, sentoubakugekiki] (n) fighter bomber [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
12,300 Porteous piloted missiles, 31,000 Victory fighter bombers, 23,000 Big Brother heavy bombers.[JA] 1万2千のポーティアス操縦ミサイル 3万の勝利戦闘爆撃機 2万のBB重爆撃機 1984 (1984)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

 


  

 
 • (せん) (suf) (1) war; battle; (2) match; competition [EDICT]
 • (いくさ) (n) (1) war; battle; campaign; fight; (2) (arch) troops; forces; (P) [EDICT]
 • (zhàn, ㄓㄢˋ) Japanese variant of 戰|战 [CE-DICT-Simplified]
 • (zhàn, ㄓㄢˋ) Japanese variant of 戰|战 [CE-DICT-Traditional]
 • (dòu, ㄉㄡˋ) Japanese variant of 鬥|斗 [CE-DICT-Simplified]
 • (dòu, ㄉㄡˋ) Japanese variant of 鬥|斗 [CE-DICT-Traditional]
 • (ばく) (int) exclamation; burst of laughter [EDICT]
 • (bào, ㄅㄠˋ) to crack; to explode or burst [CE-DICT-Simplified]
 • (bào, ㄅㄠˋ) to crack; to explode or burst [CE-DICT-Traditional]
 • (き) (n) (1) chance; opportunity; (2) machine; (3) aircraft; (ctr) (4) counter for aircraft; (5) counter for remaining lives (in video games) [EDICT]
 • (はた) (n) loom [EDICT]
 • (jī, ㄐㄧ) machine; opportunity; secret [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top