ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我说 骂人并不会让当代黑人崩溃

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我说 骂人并不会让当代黑人崩溃-, *我说 骂人并不会让当代黑人崩溃*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll go straight to the front. "Hey, man. Let me get a two-piece."[CN] 我说 骂人并不会让当代黑人崩溃 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

骂人 不会 当代 黑人 崩溃

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
 • (shuì, ㄕㄨㄟˋ) persuade (politically) [CE-DICT-Simplified]
 • (shuō, ㄕㄨㄛ) to speak; to say; a theory (usually in compounds such as 日心说 heliocentric theory) [CE-DICT-Simplified]
骂人
 • (mà rén, ㄇㄚˋ ㄖㄣˊ) to swear or curse (at people) [CE-DICT-Simplified]
 • (bìng, ㄅㄧㄥˋ) and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge [CE-DICT-Simplified]
 • (bìng, ㄅㄧㄥˋ) amalgamate; combine [CE-DICT-Simplified]
 • (bìng, ㄅㄧㄥˋ) and; also; together with [CE-DICT-Simplified]
 • (bìng, ㄅㄧㄥˋ) and; also; together with [CE-DICT-Traditional]
不会
 • (bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ) improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to [CE-DICT-Simplified]
 • (ràng, ㄖㄤˋ) to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth [CE-DICT-Simplified]
当代
 • (とうだい) (n-adv,n-t,adj-no) the present age; these days; (present) head of the family [EDICT]
 • (dāng dài, ㄉㄤ ㄉㄞˋ) the present age; the contemporary era [CE-DICT-Simplified]
黑人
 • (hēi rén, ㄏㄟ ㄖㄣˊ) black person [CE-DICT-Simplified]
 • (hēi rén, ㄏㄟ ㄖㄣˊ) black person [CE-DICT-Traditional]
崩溃
 • (bēng kuì, ㄅㄥ ㄎㄨㄟˋ) collapse; crumble; fall apart [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top