ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我看起来更加明智了 多亏了某些男人

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我看起来更加明智了 多亏了某些男人-, *我看起来更加明智了 多亏了某些男人*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, I'm much wiser, though, thanks to several men.[CN] 我看起来更加明智了 多亏了某些男人 One Hour with You (1932)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

看起来 更加 明智 多亏 某些 男人

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
看起来
 • (kàn qǐ lái, ㄎㄢˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ) (idiom) looks as if (based on what is known so far) [CE-DICT-Simplified]
更加
 • (gèng jiā, ㄍㄥˋ ㄐㄧㄚ) more (than sth else); even more [CE-DICT-Simplified]
 • (gèng jiā, ㄍㄥˋ ㄐㄧㄚ) more (than sth else); even more [CE-DICT-Traditional]
明智
 • (míng zhì, ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ) sensible; wise; judicious; sagacious [CE-DICT-Simplified]
 • (míng zhì, ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ) sensible; wise; judicious; sagacious [CE-DICT-Traditional]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
多亏
 • (duō kuī, ㄉㄨㄛ ㄎㄨㄟ) thanks to; luckily [CE-DICT-Simplified]
某些
 • (mǒu xiē, ㄇㄡˇ ㄒㄧㄝ) some; certain (things) [CE-DICT-Simplified]
 • (mǒu xiē, ㄇㄡˇ ㄒㄧㄝ) some; certain (things) [CE-DICT-Traditional]
男人
 • (nán rén, ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ) a man; a male; men [CE-DICT-Simplified]
 • (nán rén, ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ) a man; a male; men [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top