ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我每天午后照例要歇一下 想不到你叔父溜进来 用一

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我每天午后照例要歇一下 想不到你叔父溜进来 用一-, *我每天午后照例要歇一下 想不到你叔父溜进来 用一*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()每天 (měi tiān)午后 (wǔ hòu)照例 (zhào lì) (yāo) (xiē)一下 (yī xià) 想不到 (xiǎng bu dào) ()叔父 (shū fù)溜进来 () (yòng) ()

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT]
每天
 • (měi tiān, ㄇㄟˇ ㄊㄧㄢ) every day; everyday [CE-DICT]
午后
 • (wǔ hòu, ㄨˇ ㄏㄡˋ) afternoon [CE-DICT]
照例
 • (zhào lì, ㄓㄠˋ ㄌㄧˋ) as a rule; as usual; usually [CE-DICT]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT]
 • (xiē, ㄒㄧㄝ) to rest [CE-DICT]
一下
 • (yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ) (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once [CE-DICT]
想不到
 • (xiǎng bu dào, ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ) unexpected; hard to imagine; it had not occurred to me; who could have thought that [CE-DICT]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
叔父
 • (おとおじ) (n) (arch) (See 伯父・えおじ) uncle (one's father's younger brother) [EDICT]
 • (おじ(P);しゅくふ) (n,adj-no) (hum) uncle (younger than one's parent); (P) [EDICT]
 • (shū fù, ㄕㄨ ㄈㄨˋ) father's younger brother; uncle [CE-DICT]
 • (よう) (n,n-suf) (1) task; business; (2) use; duty; service; (3) (See 用を足す) call of nature; excretion; (P) [EDICT]
 • (yòng, ㄩㄥˋ) to use [CE-DICT]
 • (いち(P);ひと) (num,pref) (1) (ひと when a prefix) one; (suf) (2) (いち only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) [EDICT]
 • (yī, ) one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top