ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我早就料到你迟早会踢到铁板

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我早就料到你迟早会踢到铁板-, *我早就料到你迟早会踢到铁板*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I knew this day would come. I knew you would pay the price.[CN] 我早就料到你迟早会踢到铁板 Episode #1.7 (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()早就 (zǎo jiù)料到 (liào dào) ()迟早会 () () (dào)铁板 (tiě bǎn)

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
早就
 • (zǎo jiù, ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ) already at an earlier time [CE-DICT-Simplified]
 • (zǎo jiù, ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ) already at an earlier time [CE-DICT-Traditional]
料到
 • (liào dào, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄠˋ) to foresee; to anticipate [CE-DICT-Simplified]
 • (liào dào, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄠˋ) to foresee; to anticipate [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (tī, ㄊㄧ) kick; play (football or soccer) [CE-DICT-Simplified]
 • (tī, ㄊㄧ) kick; play (football or soccer) [CE-DICT-Traditional]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Simplified]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Traditional]
铁板
 • (tiě bǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ) iron panel; hot iron plate for fast grilling (Japanese: teppan) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top