ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我拷!

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我拷!-, *我拷!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Damn![CN] 我拷! Young and Dangerous 3 (1996)
Hell.[CN] 我拷! Hell. Life During Wartime (2009)
Fuck.[CN] 我拷! The Long Kiss Goodnight (1996)
Fuck![CN] 我拷! The Long Kiss Goodnight (1996)
Fuck it.[CN] 我拷! {\cH00FFFF}{\3cH000000}Fuck it. Trivial Matters (2007)
Damn it![CN] 我拷! Young and Dangerous 3 (1996)
What the fuck![CN] 我拷! The Long Kiss Goodnight (1996)
Fuck it![CN] 我拷! The Long Kiss Goodnight (1996)
Fuck me![CN] 我拷! The Long Kiss Goodnight (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top