Search result for

我宣布北京市中级人民法院 [...] 1 1 6号罪案 再次开庭

(0 entries)
(1.1548 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我宣布北京市中级人民法院 [...] 1 1 6号罪案 再次开庭-, *我宣布北京市中级人民法院 [...] 1 1 6号罪案 再次开庭*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()宣布 (xuān bù)北京市 (běi jīng shì)中级 (zhōng jí)人民法院 (rén mín fǎ yuàn) 正在 (zhèng zài)审议 (shěn yì) () 41 1 6 (hào)罪案 (zuì àn) 再次 (zài cì)开庭 (kāi tíng)

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one\'s own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
宣布
 • (せんぷ) (n,vs) proclamation; dissemination; promulgation [EDICT]
 • (xuān bù, ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ) to declare; to announce; to proclaim [CE-DICT-Simplified]
 • (xuān bù, ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ) to declare; to announce; to proclaim [CE-DICT-Traditional]
北京市
 • (Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ) Beijing; capital of People\'s Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市 [CE-DICT-Simplified]
 • (Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ) Beijing; capital of People\'s Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市 [CE-DICT-Traditional]
中级
 • (zhōng jí, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˊ) middle level (in a hierarchy) [CE-DICT-Simplified]
人民法院
 • (rén mín fǎ yuàn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ) people\'s court (of law); people\'s tribunal [CE-DICT-Simplified]
 • (rén mín fǎ yuàn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ) people\'s court (of law); people\'s tribunal [CE-DICT-Traditional]
正在
 • (zhèng zài, ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ) in the process of (doing something or happening); while (doing) [CE-DICT-Simplified]
 • (zhèng zài, ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ) in the process of (doing something or happening); while (doing) [CE-DICT-Traditional]
审议
 • (shěn yì, ㄕㄣˇ ㄧˋ) deliberation; pondering; due consideration [CE-DICT-Simplified]
 • (だい) (n,pref) ordinal [EDICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) (prefix indicating ordinal number, e.g. first, number two etc) [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) (prefix indicating ordinal number, e.g. first, number two etc) [CE-DICT-Traditional]
 • (ごう) (n,n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P) [EDICT]
 • (háo, ㄏㄠˊ) roar; cry [CE-DICT-Simplified]
 • (hào, ㄏㄠˋ) day of a month; (suffix used after) name of a ship; (ordinal) number [CE-DICT-Simplified]
罪案
 • (zuì àn, ㄗㄨㄟˋ ㄢˋ) a criminal case [CE-DICT-Simplified]
 • (zuì àn, ㄗㄨㄟˋ ㄢˋ) a criminal case [CE-DICT-Traditional]
再次
 • (zài cì, ㄗㄞˋ ㄘˋ) one more time; again; one more; once again [CE-DICT-Simplified]
 • (zài cì, ㄗㄞˋ ㄘˋ) one more time; again; one more; once again [CE-DICT-Traditional]
开庭
 • (kāi tíng, ㄎㄞ ㄊㄧㄥˊ) begin a (judicial) court session [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top