ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我可还是处女... 对肉体 [...] 心 就像尼姑高人教诲我的.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我可还是处女... 对肉体 [...] 心 就像尼姑高人教诲我的.-, *我可还是处女... 对肉体 [...] 心 就像尼姑高人教诲我的.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() ()还是 (hái shì)处女 (chǔ nǚ)... (duì)肉体 (ròu tǐ) (de)诱惑 (yòu huò)不可 (bù kě)掉以轻心 (diào yǐ qīng xīn) (jiù) (xiàng)尼姑 (ní gū)高人 ()教诲 (jiào huì) () (de).

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT]
 • (か) (n,n-suf) passable; acceptable; tolerable; fair; (P) [EDICT]
 • (kě, ㄎㄜˇ) can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis) [CE-DICT]
还是
 • (hái shì, ㄏㄞˊ ㄕˋ) or; still; nevertheless [CE-DICT]
处女
 • (chǔ nǚ, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ) virgin; maiden; inaugural [CE-DICT]
 • (duì, ㄉㄨㄟˋ) couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right [CE-DICT]
肉体
 • (にくたい) (n,adj-no) the body; the flesh; (P) [EDICT]
 • (ròu tǐ, ㄖㄡˋ ㄊㄧˇ) physical body [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
诱惑
 • (yòu huò, ㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˋ) to entice; to lure; to induce; to attract [CE-DICT]
不可
 • (ふか) (n,n-suf) (1) wrong; bad; improper; unjustifiable; inadvisable; (n) (2) failing grade; (P) [EDICT]
 • (bù kě, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ) cannot; should not; must not [CE-DICT]
掉以轻心
 • (diào yǐ qīng xīn, ㄉㄧㄠˋ ㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ) treat sth lightly; to lower one's guard [CE-DICT]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT]
 • (ぞう) (n,n-suf) statue; image; figure; picture; portrait; (P) [EDICT]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT]
尼姑
 • (ní gū, ㄋㄧˊ ㄍㄨ) Buddhist nun [CE-DICT]
教诲
 • (jiào huì, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ) to instruct [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top