ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我劉啟明,現遵上帝之聖法 娶你方素梅為妻

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我劉啟明,現遵上帝之聖法 娶你方素梅為妻-, *我劉啟明,現遵上帝之聖法 娶你方素梅為妻*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I, ClementLiu, inthe holylaws of god will marry you MayFong as mywife[CN] 我劉啟明,現遵上帝之聖法 娶你方素梅為妻 Qing chun 1000 ri (1982)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()劉啟 () (míng)現遵 ()上帝 (Shàng dì)之聖法 () () ()方素 ()梅為 () ()

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
 • (みょう) (n) (1) {Buddh} vidya (wisdom); (2) (See 真言) mantra; (pref) (3) the coming (4th of July, etc.) [EDICT]
 • (みん) (n) Ming (dynasty of China, 1368-1644) [EDICT]
 • (めい) (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision [EDICT]
 • (さや) (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely [EDICT]
 • (míng, ㄇㄧㄥˊ) clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming [CE-DICT-Simplified]
 • (míng, ㄇㄧㄥˊ) clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming [CE-DICT-Traditional]
上帝
 • (じょうてい) (n) Shangti; God; Lord; Creator; the Supreme Being [EDICT]
 • (Shàng dì, ㄕㄤˋ ㄉㄧˋ) God [CE-DICT-Simplified]
 • (Shàng dì, ㄕㄤˋ ㄉㄧˋ) God [CE-DICT-Traditional]
 • (qǔ, ㄑㄩˇ) take a wife; to marry (a woman) [CE-DICT-Simplified]
 • (qǔ, ㄑㄩˇ) take a wife; to marry (a woman) [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (つま) (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P) [EDICT]
 • (qī, ㄑㄧ) wife [CE-DICT-Simplified]
 • (qì, ㄑㄧˋ) to marry off (a daughter) [CE-DICT-Simplified]
 • (qī, ㄑㄧ) wife [CE-DICT-Traditional]
 • (qì, ㄑㄧˋ) to marry off (a daughter) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top